Tagadi Tarzan 2019 eeskiri

Tähelepanu! Uuendatud reeglid! ( 21.mai 2019 )

Tagadi Tarzani võistlus on meelelahutuslik sündmus, millest saab osa võtta igaüks ja seda mistahes tõugu koeraga. Rada võib läbida nii joostes kui ka kõndides, kuid võistlus käib takistuste läbimise puhtuse ja kiiruse peale. Võistlus toimub individuaalsetes klassides ja võistkondlikus teatevõistluses.

Tagadi Tarzan toimub 5 erinevas klassis:

  • Lapsed 1-8 aastased
  • Noored 9-15 aastased
  • Harrastajate klass 16+
  • Võistlusklass 16+
  • Võistkond 3 liikmeline vanus alates 9+

Lapsed

Lastel on 5 väikesest takistusest koosnev võistlusrada, mida võib läbida koos lapsevanemaga. Tähtis on, et koer teeb ära kõik takistused.

Noored, harrastajad ja võistlejad

Noortel, harrastajatel ja võistlejatel tuleb läbida 18-st takistusest koosnev maastikutakistusrada.

Igal koerajuhil on võimalik rada läbida vaid üks kord ühe koeraga. Iga koer võib rada läbida maksimaalselt kaks korda (kui sama koeraga soovib võistelda mitu koerajuhti). Võistlusklassi või harrastajaklassi vahel saab osaleja ise valida (mõlemas osaleda ei saa). Osaleja võib võistelda näiteks ühe koeraga võistlusklassis ja teise koeraga harrastajate klassis. Näiteks ühe sama koeraga võib võistelda üks inimene võistlusklassis ja teine inimene harrastajate või noorte klassis. Üks osaleja võib osaleda ühes klassis ühe korra. Pane tähele reeglit, et üks koer ei saa rohkem kui 2 korda individuaalses arvestuses rajale minna.

Võistlus toimub aja ja takistuste puhtalt läbimise peale. Võidab kõige kiirem raja läbija, kellel on kõik takistused tehtud. Kui takistust ei läbita korrektselt, annab rajakohtunik sellest vilega märku. Iga takistuse läbimist saad proovida 3 korda. Sooritamata takistus annab ühe miinuspunkti. Kui puhtalt läbitud rajaga lõpetajaid ei ole, siis võidab ühe miinuspunktiga parim aeg jne. Aega võetakse ajavõtumasinaga.

Koeraga koostöö noorte ja harrastajate klassis

Noorte ja harrastajate klassis võib koera igal moel motiveerida ja abistada. Võib anda maiust või mängida palliga. Koer võib olla jalutusrihma otsas. Koera võib takistusele aidata teda veidi tõstes või ergutada patsutusega. Koeral peab olema kaelarihm või -kett. Ogade või elektriga kaelarihm on keelatud.

Koeraga koostöö võistlusklassis

Võistlusklassis peab olema koeral kaelarihm või -kett. Ogade või elektriga kaelarihm on keelatud. Koer peab jooksma lahtiselt. Koera ei tohi füüsiliselt mõjutada ega abistada. Koera võib premeerida ja ergutada ainult häälega.

Võistkondlik klass

Võistkondlik võistlus toimub teatevõistlusena. Võistkonda kuulub kolm inimest ja kolm koera. Kokku tuleb läbida 18 takistust. Iga võistluspaar peab läbima 6 järjestikust takistust. Esimene võistluspaar stardib ja läbib esimesed 6 takistust ja annab teate üle järgmisele võistlejale. Seejärel stardib teine võistluspaar, kes on eelnevalt võtnud koha sisse 7. takistuse juures. Pärast 7-12 takistuse läbimist annab teate üle kolmandale võistluspaarile, kes on eelnevalt võtnud koha sisse 13. takistuse juures. Kolmas võistluspaar läbib takistused 13-18 ja finišeerub. Võidab võistkond, kes on läbinud kõik takistused kiireima ajaga.

Võistkonna moodustamine:

Võistkonda kuuluvad 3 koera ja 3 koerajuhti mistahes võistlusklassist, kuid koerajuhi vanusepiiranguga alates 9 aastast; Võistkondlikus võistluses kehtivad samad reeglid, mis noorte ja harrastajate klassis;Võistkondlikus arvestuses võib koer rajal olla kolmandat korda.

KÕIK VÕISTLEJAD AUTASUSTATAKSE! Iga klassi kolm parimat saavad eripreemia.

Korraldaja jätab endale õiguse teha eeskirjades muudatusi kuni 24. mai 2019.

NB! Kogu võistluspäeva vältel ei tohi võistlusterritooriumil kasutada erinevaid sunnivahendeid, ogade ja elektriga kaelarihma kasutamine on keelatud. Võistlusterritooriumil peavad olema koerad rihmastatud, välja arvatud võistlemise ajal võistlusrajal.